COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12018/06/18 12:30 - 2018/06/18 16:00หลักเกณฑ์การนำคะแนนหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (CPD) ไปใช้ วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ห้องมรกต ชั้น 2 โรงแรมไดมอนด์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (3 PDU)

วันที่ปัจุบัน