COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12018/06/12 08:30 - 2018/06/12 16:00การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 8 วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ (6 PDU)

วันที่ปัจุบัน