สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12018/05/22 08:30 - 2018/05/22 16:00ฟรีสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ” วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ จังหวัดสงขลา

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร