สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12018/05/20 09:00 - 2018/05/20 15:30เชิญวิศวกรอาสาลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ถังดับเพลิง ตรวจสอบระบบไฟฟ้า และตรวจสอบอาคาร ภายใต้โครงการ "ประสานใจต้านอัคคีภัย" วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-15.30 น. ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา/บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร