สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12018/05/19 08:00 - 2018/05/19 16:00เชิญวิศวกรอาสาลงพื้นที่แนะนำการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย และการป้องกันอัคคีภัย ภายใต้โครงการ"ไฟฟ้าและอัคคีภัยในบ้าน...ป้องกันอย่างไร" วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00-16.00 น. ณ จังหวัดนครราชสีมา (สถานที่แจ้งให้ทราบภายหลัง)
22018/05/19 08:30 - 2018/05/19 15:30การสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล” วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.30-15.30 น. ณ จ.สงขลา (สำหรับสถานที่จัดงานจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)(6 PDU)
32018/05/19 08:30 - 2018/05/19 16:00การสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม” วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ จ.สงขลา (สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)(6 PDU)
42018/05/19 08:30 - 2018/05/19 16:30การสัมมนา เรื่อง “การเพิ่มพูนความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า” วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องพาโนรามา 1-2 ชั้น 14 โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร (6 PDU)

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร