สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12018/05/12 08:30 - 2018/05/12 16:30การสัมมนา เรื่อง “การเพิ่มพูนความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลื่อนระดับเป็น สามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า” วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร
22018/05/12 08:30 - 2018/05/12 16:00ฟรีสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 7” วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องบอลรูมฟอร์เย่ ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร