สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12018/05/03 13:00 - 2018/05/03 16:30การเสวนา เรื่อง“ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... กับผลกระทบต่อวิชาชีพและประชาชน” วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ  ห้องวิภาวดี บอลรูม A-B โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลลาดพร้าว

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร