COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร หน้าหลัก >> บริการสมาชิก > ปฎิทินข่าว
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12018/04/21 08:00 - 2018/04/21 16:00ฟรีสัมมนา เรื่อง “แนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ” วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่ (สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
22018/04/21 08:30 - 2018/04/21 16:00การสัมมนาเรื่อง “แนะนำการเตรียมความพร้อม เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร และการเพิ่มพูนความรู้ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า” วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ปัจุบัน