COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร หน้าหลัก >> บริการสมาชิก > ปฎิทินข่าว
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12018/04/07 08:30 - 2018/04/07 16:00การสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 6” วันเสาร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ (6 PDU)

วันที่ปัจุบัน