COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12018/03/24 08:00 - 2018/03/24 16:00ฟรีสัมมนา เรื่อง “แนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ” วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมนิว ซีซัน สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (6 PDU)
22018/03/24 08:00 - 2018/03/24 16:00

ขอเชิญวิศวกรอาสากรุงเทพมหานคร เข้าร่วมกิจกรรม วิศวกรอาสา สถาปนิกอาสา และนายช่างอาสา เพื่อรณรงค์ แนะนำการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย และป้องกันอัคคีภัย ภายใต้โครงการ "ไฟฟ้าและอัคคีภัยในบ้าน...ป้องกันอย่างไร" วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 8.00-16.00 น. ณ ชุมชนวัดคลองเตยใน 2 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ


วันที่ปัจุบัน