COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12018/03/16 08:30 - 2018/03/16 12:00ฟรีสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ” วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ โรงแรมคลาสสิค คา มิ โอ จังหวัดระยอง (3 PDU)
22018/03/16 12:30 - 2018/03/16 16:00การสัมมนา "หลักเกณฑ์การนำคะแนนหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (CPD) ไปใช้” วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 12.30-16.00 นาฬิกา ณ โรงแรมคลาสสิค คา มิ โอ จังหวัดระยอง (3 PDU)

วันที่ปัจุบัน