COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12018/03/08 08:00 - 2018/03/08 16:00ฟรีสัมมนา เรื่อง “แนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ” วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมคามิโอ แกรนด์ จ.ระยอง (6 PDU)

วันที่ปัจุบัน