COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12018/03/04 09:30 - 2018/03/04 12:00ขอเชิญวิศวกรอาสาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคอีสานลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ถังดับเพลิง ตรวจสอบระบบไฟฟ้า และตรวจสอบอาคาร ภายใต้โครงการ "ประสานใจต้านอัคคีภัย" ในวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 ณ บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดเลย

วันที่ปัจุบัน