สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12018/02/26 13:00 - 2018/02/26 16:00การสัมมนา "หลักเกณฑ์การนำคะแนนหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (CPD) ไปใช้” วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-16.00 นาฬิกา ณ หอประชุมโชควัฒนา เครือสหพัฒน์ จังหวัดลำพูน (3 PDU)

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร