สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12018/02/11 09:00 - 2018/02/11 15:30ขอเชิญวิศวกรอาสาลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ พังดับเพลิง ตรวจระบบไฟฟ้า และตรวจสอบอาคาร ในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดชลบุรี

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร