สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12018/01/14 09:00 - 2018/01/14 15:30

เชิญวิศวกรอาสาสภาวิศวกรภาคกลาง ร่วมกันลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ถังดับเพลิงและตรวจสอบระบบไฟฟ้า โครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน ณ สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช และบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ปทุมธานี วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 เวลา 09.00-15.30 น.


วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร