สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12017/12/17 09:00 - 2017/12/17 15:30ขอเชิญวิศวกรอาสาสภาวิศวกร ลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ถังดับเพลิง และตรวจสอบระบบไฟฟ้า วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-15.30 น. ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี และบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.อุดรธานี

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร