สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12017/12/16 09:00 - 2017/12/16 15:30ขอเชิญวิศวกรอาสาสภาวิศวกร ลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ถังดับเพลิง และตรวจสอบระบบไฟฟ้า วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-15.30 น. ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย และบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.หนองคาย

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร