สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12017/12/14 08:30 - 2017/12/14 16:00การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ ห้องออคิด บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น (6 PDU)

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร