สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12017/11/28 08:30 - 2017/11/28 12:10ฟรีสัมมนา เรื่อง “แนวทางการออกแบบ ก่อสร้าง ประเมิน และปรับปรุง แผงกั้นรถยนต์ในอาคารจอดรถ” วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 – 12.10 น. ณ ห้องรัชดา บอลรูม ชั้น 6 โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
22017/11/28 08:30 - 2017/11/28 16:30สัมมนาวิชาการ เรื่อง “การบริหารจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะ และการจัดซื้อจัดจ้าง” วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชาสโมสร 2 โรงแรม อวานี จ.ขอนแก่น (6 PDU)

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร