สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12017/11/23 08:30 - 2017/11/23 16:00การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องสราญรมย์ เอ ชั้น 2 โรงแรมนิว ซีซัน สแควร์ จ.สงขลา (6 PDU)
22017/11/23 09:00 - 2017/11/23 15:00เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่) และการเปิดเสรีวิชาชีพวิศวกรรม AEC วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ ณ ห้องเพชรพิรุณ ชั้น 2 โรงแรมนิว ซีซัน สแควร์ จังหวัดสงขลา (6 PDU)

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร