สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12017/11/21 08:30 - 2017/11/21 12:00การสัมมนาเรื่อง “เทคนิคการเขียนรายงานและนำเสนอผลงานเพื่อขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนและวิศวกรเอเปค” วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องออร์คิด 1 ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร (3 PDU)

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร