สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12017/10/21 08:00 - 2017/10/21 16:00การก่อสร้างสะพาน และโครงสร้างชั่วคราว กรณีศึกษาจากสะพานถล่มที่ชัยนาท วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร (6 PDU)

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร