สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12017/10/15 09:00 - 2017/10/15 15:30เชิญวิศวกรอาสาสภาวิศวกร ร่วมลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ถังดับเพลิงและตรวจสอบระบบไฟฟ้า โครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต และสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร จ.ปทุมธานี วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00-15.30 น.

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร