สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12017/09/27 08:00 - 2017/09/27 16:00การสัมมนาเรื่อง “ระบบทำความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย” วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 16.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร (6 PDU)
22017/09/27 08:00 - 2017/09/27 12:00สภาสถาปนิกกำหนดจัดการสัมมนาเรื่อง แนวทางการทำงานแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling Guide)วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสภาสถาปนิก กรุงเทพมหานคร

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร