สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12017/09/18 08:30 - 2017/09/18 17:00เชิญวิศวกรอาสาสภาวิศวกรภาคเหนือ ร่วมกันลงพื้นที่โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ปี 2560 ในวันที่ 18-19 กันยายน 2560 ณ เขตพื้นที่การไฟฟ้าสาขาย่อย อำเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร