สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12017/09/08 08:00 - 2017/09/08 16:00การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร (6 PDU)

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร