สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12017/07/18 09:00 - 2017/07/18 12:00การสัมมนาระดมสมองข้อเสนอองค์กรวิชาชีพเรื่องการโอนถ่ายเทคโนโลยีโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร