สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12017/06/30 08:00 - 2017/06/30 16:00การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่) และการเปิดเสรีวิชาชีพวิศวกรรม AEC” วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ ศูนย์พัฒนาท่าหลวง (ม่วงน้อย) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี (6 PDU)

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร