สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12017/06/24 12:00 - 2017/06/24 16:00สภาวิศวกรเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "หลักเกณฑ์การนำคะแนนหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (CPD) ไปใช้"  ในวันเสาร์ที่  26 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. เทคนิค ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น (3 PDU)

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร