สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12017/06/17 09:00 - 2017/06/17 15:30ขอเชิญวิศวกรอาสา สภาวิศวกร ภาคอีสาน เข้าร่วมติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ติดตั้งอุปกรณ์ถังดับเพลิงและตรวจสอบระบบไฟฟ้า (โครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน) วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายนา 2560 ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จ.ขอนแก่น

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร