สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12018/07/03 09:00 - 2018/07/03 16:00ขอเชิญวิศวกรอาสาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคกลางลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ถังดับเพลิง ตรวจสอบระบบไฟฟ้า และตรวจสอบอาคาร ภายใต้โครงการ "ประสานใจต้านอัคคีภัย" ในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 ณ บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ฉะเชิงเทรา/บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.นครนายก
22018/07/06 08:30 - 2018/07/06 12:00การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี” วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ บริษัท ดาว เคมิคอล (SCG – DOW Group) จำกัด จังหวัดระยอง
32018/07/06 09:00 - 2018/07/06 12:00การสัมมนาเรื่อง “Cathodic Protection” วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. (3 PDU)
42018/07/07 08:30 - 2018/07/07 16:30การสัมมนา "การเพิ่มพูนความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลื่อนระดับเป็น ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า” วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมนิว ซีซัน สแควร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (6 PDU)
52018/07/13 08:30 - 2018/07/13 12:00การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ โรงแรมแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
62018/07/13 08:30 - 2018/07/13 12:00การสัมมนา “หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ขอรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมพลังงาน” วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องพระรามเก้า ชั้น 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
72018/07/14 08:00 - 2018/07/14 16:00เชิญวิศวกรอาสาลงพื้นที่แนะนำการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย และการป้องกันอัคคีภัย ภายใต้โครงการ"ไฟฟ้าและอัคคีภัยในบ้าน...ป้องกันอย่างไร" วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 จังหวัดพิษณุโลก
82018/07/15 09:00 - 2018/07/15 12:00ขอเชิญวิศวกรอาสาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคเหนือลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ถังดับเพลิง ตรวจสอบระบบไฟฟ้า และตรวจสอบอาคาร ภายใต้โครงการ "ประสานใจต้านอัคคีภัย" ในวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จ.พิษณุโลก
92018/07/17 08:30 - 2018/07/17 16:00การสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา” วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี (6 PDU)
102018/07/20 08:00 - 2018/07/20 16:00การสัมมนา เรื่อง “แนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ” วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ จ.ระยอง (สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
112018/07/20 08:30 - 2018/07/20 15:30การสัมมนา “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล” วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-15.30 น. ณ โรงแรม คามิโอ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ เซอร์วิสอพาร์ตเมนท์ จังหวัดระยอง (6 PDU)
122018/07/21 08:30 - 2018/07/21 16:00การสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 9” วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องรัชดา 1 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ (6 PDU)
132018/07/28 09:00 - 2018/07/28 12:00การสัมมนา เรื่อง “การทดสอบสมรรถนะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Load Test)” วันจันทร์ที่ 23 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. (3 PDU)
142018/07/31 08:30 - 2018/07/31 16:00การสัมมนา เรื่อง “การเพิ่มพูนความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมขอรับใบอนุญาต ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา”  วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. จังหวัดเชียงใหม่  (6 PDU)

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร