สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12018/01/14 09:00 - 2018/01/14 15:30

เชิญวิศวกรอาสาสภาวิศวกรภาคกลาง ร่วมกันลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ถังดับเพลิงและตรวจสอบระบบไฟฟ้า โครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน ณ สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช และบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ปทุมธานี วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 เวลา 09.00-15.30 น.

22018/01/20 08:30 - 2018/01/20 16:00การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 16.00 น. ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ (6 PDU)
32018/01/25 09:00 - 2018/01/25 12:00การประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2561

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร