สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 สภาวิศวกร โดยนายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ ประธานคณะทำงานส่งเสริมความปลอดภัยด้านอัคคีภัย ร่วมด้วย พ.ต.อ.โชคชัย ยิ้มพงษ์ นายสุรเชษฐ์ สีงาม คณะทำงานฯ ผู้นำชุมชนหมู่ 2 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา และวิศวกรอาสา สภาวิศวกร ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการ “เวียงป่าเป้าปลอดภัยจากอัคคีภัย” ณ บ้านหมู่ 2 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย จำนวน 74 หลังคาเรือน เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพการใช้งาน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย
สภาวิศวกร