COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร หน้าหลัก >> บริการสมาชิก > ภาพเป็นข่าว > รายละเอียด
สภาวิศวกร
  • วันที่ 30 กันยายน 2562 สภาวิศวกรร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ อดีตองคมนตรี ณ ศาลา 100 ปี วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร  โดยมีกรรมการสภาวิศวกร อนุกรรมการ คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่สภาวิศวกร เข้าร่วมงาน