COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร หน้าหลัก >> บริการสมาชิก > ภาพเป็นข่าว > รายละเอียด
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562  สภาวิศวกร โดยนายกสภาวิศวกร ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์นำทีมกรรมการบริหารสภาวิศวกรสมัยที่7 เข้าพบทีมบริหารของสภาสถาปนิก   เพื่อหารือแนวทางการทำงานร่วมกัน ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นยิ่ง