สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 สภาวิศวกร จัดแถลงข่าวเรื่อง “ถอดบทเรียน เครนถล่มซ้ำซาก สาเหตุและแนวทางป้องกัน” ณ ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร ศ.ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร และคุณชูเลิศ จิตเจือจุน คณะทำงานตรวจสอบปัญหาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ให้เกียรติเข้าร่วมแถลงข่าว ซึ่งการแถลงข่าวได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนจำนวน 15 สื่อ
สภาวิศวกร