สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน กรณีปัญหาเครนถล่ม ป้ายถล่ม ตึกถล่ม ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร อันสืบเนื่องมาจากเหตุเครนถล่มทีโรงเรียนอัญสัมชันคอนแวนต์ ณ การไฟฟ้านครหลวง กรุงเทพมหานคร
สภาวิศวกร