สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 รศ.ดร.ปิยะบุตร วานิชพงศ์พันธุ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 เป็นผู้แทนสภาวิศวกรในการสัมมนาระบบบริหารคุณภาพการศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลง สู่คุณภาพอุดมศึกษายุคใหม่" โดยร่วมเสวนาในหัวข้อ "พ.ร.บ.สภาวิชาชีพ และ พ.ร.บ.การอุดมศึกษา จะไปด้วยกันได้อย่างไร" ณ โรงแรมอัมรา สุรวงศ์ กรุงเทพฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร