สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 รศ.ดร.ปิยะบุตร วานิชพงศ์พันธุ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 เป็นผู้แทนสภาวิศวกรเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม
สภาวิศวกร