สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 สภาวิศวกรร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม รศ.ฉดับ ปัทมสูต อดีตนายกสภาวิศวกร สมัยที่ 2 นำโดย ดร.กมล ตรรบุตร นายกสภาวิศวกร คณะกรรมการสภาวิศวกร และเจ้าหน้าที่สภาวิศวกร ณ ศาลา 26 วัดธาตุทอง อารามหลวง เขตวัฒนา

สภาวิศวกร