สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2561 สภาวิศวกร ร่วมกับสภาสถาปนิก สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร และสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ลงพื้นที่บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดเลย เพื่อติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ถังดับเพลิง และตรวจสอบระบบไฟฟ้า ภายใต้โครงการ “ประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน”
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร