สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 สภาวิศวกร โดยนายชูเลิศ จิตเจือจุน และนายวัฒนพงษ์ หิรัญมาลย์ คณะทำงานตรวจสอบปัญหาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ลงพื้นที่ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงโครงสร้างอาคารตึกแถวของสำนักพระพุทธศาสนา บริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เพื่อหาข้อยุติเกี่ยวกับการรื้อถอนอาคาร ตามที่สำนักงานเขตราชเทวีร้องขอ
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร