สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 นายไกร ตั้งสง่า อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1เป็นผู้แทนสภาวิศวกรมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติแก่บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ในการยกย่องต่อการเสียสละทุ่มเทโดยการนำหลักความรู้วิชาชีพวิศวกรรมมาใช้แก้ไขปัญหาในการช่วยชีวิตนักฟุตบอลเยาวชน 13 คน ที่ติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย โดยมีนายสุเมธ สุรบถโสภณ รองประธานบริหารอาวุโส และนายรอง นาคราช ผู้ช่วยรองประธานบริหาร (สายงานธุรกิจเหมืองแร่) เป็นผู้แทนบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) รับมอบโล่เชิดชูเกียรติจากสภาวิศวกร ณ อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร