สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 นายไกร ตั้งสง่า อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 พร้อมด้วยนายชูลิต วัชรสินธุ์ อนุกรรมการกิจการพิเศษ เป็นผู้แทนสภาวิศวกรมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติแก่กรมทางหลวง ในการยกย่องต่อการเสียสละทุ่มเทโดยการนำหลักความรู้วิชาชีพวิศวกรรมมาใช้แก้ไขปัญหาในการช่วยชีวิตนักฟุตบอลเยาวชน 13 คน ที่ติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย โดยมี นายอภิสิทธิ์ พรมเสน รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง นายอภิชาต จันทรทรัพย์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ นายสิทธิชนัย วนานุเวชพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารบำรุงทาง และนายภูวนัย ไพบูลย์สิน ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผล เป็นผู้แทนกรมทางหลวงรับมอบโล่เชิดชูเกียรติจากสภาวิศวกร ณ กรมทางหลวง ถนนพระราม 6
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร