สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 นายไกร ตั้งสง่า อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 เป็นผู้แทนสภาวิศวกรมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติแก่นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในการยกย่องต่อการเสียสละทุ่มเทโดยการนำหลักความรู้วิชาชีพวิศวกรรมมาใช้แก้ไขปัญหาในการช่วยชีวิตนักฟุตบอลเยาวชน 13 คน ที่ติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย ณ ศาลากลางจังหวัดพะเยา
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร