สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 สภาวิศวกรจัดสัมมนา "การแนะนำความรู้เพื่อวิศวกรอาสา" ณ ห้องแกรนด์พาวิลเลี่ยน โรงแรมราชาวดี รีสอร์ตแอนโฮเทล จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา และให้เกียรติเป็นวิทยากรร่วมกับ นายสมาน ขั้นชัยภูมิ นายรณรงค์ กระจ่างยศ และนายวิเชียร บุษยบัณฑูร พร้อมกันนี้ นายสมาน ขั้นชัยภูมิ นำอุปกรณ์เตือนควันไฟ (Smoke Alarm) มามอบให้กับทีมวิศวกรอาสาเพื่อใช้ในการสาธิตให้ความรู้สำหรับกิจกรรมจิตอาสาภาคอีสาน
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร