สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 สภาวิศวกร โดยคณะอนุกรรมการประสานงานด้านภัยพิบัติและความปลอดภัยสาธารณะ จัดการสัมมนา "เตรียมตัวพร้อมใจรับมือภัยพิบัติด้านวาตภัยและดินโคลนถล่ม" เพื่อให้ความรู้ด้านการเฝ้าระวังและการรับมือภัยพิบัติแก่สมาชิก ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ โดยมี ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา และได้รับเกียรติจาก นางสาวสุกันยาณี ยะวิญชาญ นายเสถียร เจริญเหรียญ นายไพฑูรย์ นาคแท้ และนายวรวัชร์ ตอวิวัฒน์ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาจำนวน 83 คน
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร