สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • สภาวิศวกร จัดกิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์ในงาน “วิศวกรรมแห่งชาติ 2561” ในระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2561 ณ ฮอลล์ 9 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมเเพ็ค เมืองทองธานี โดยมีการให้บริการสมาชิกสภาวิศวกรนอกสถานที่ ได้แก่ การยื่นคำขอต่างๆ เช่น การยื่นคำขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ การยื่นคำขอนิติบุคคล การต่ออายุใบอนุญาตฯ การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ฯลฯ และการชำระเงินค่าต่ออายุใบอนุญาตฯ
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร