สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 สภาวิศวกร ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กรุงเทพมหานคร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สภาสถาปนิก และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดแถลงข่าวการจัดงานจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ “โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2561” หรือ “SETA 2018” ในระหว่างวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยมี ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร นายเจตกำจร พรหมโยธี นายกสภาสถาปนิก รศ.ดร.ธัชชัย สุมิตร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2561 และนายนภปฎล สุขเกษม กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกท อินเตอร์เนชั่นแนล ให้เกียรติร่วมแถลงข่าว ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร