สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 นายไกร ตั้งสง่า อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 เป็นผู้แทนสภาวิศวกร ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนากรมโยธาธิการและผังเมือง ครบรอบ 16 ปี
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร